Kokoš Hrvatica

 Kokoš Hrvatica

Kokoš hrvatica se kao izvorna pasmina tradicionalno uzgaja na tipično ekstenzivan način na malim obiteljskim gospodarstvima. Nastala je križanjem domaće kokoši s Leghorn pijetlovima a kasnije i sa pasminom Wellsummer.

Uzgaja se na području cijele Hrvatske. Imamo je u četiri boje: crvena, crna, jarebičasto-zlatna i crno-zlatna. Najčešće je srećemo u crvenoj boji, a za nju su karakteristični bijeli podušnjaci te bijele noge.

Vrlo je skromne prehrane, nosi manja jaja a godišnje snese i do 250 jaja, odlične kvalitete.
Ova kokoš posebno se ističe otpornošću na bolesti i brigom za potomstvom.


Galerija