Krava Buša

 Buša

je jedna od najmanjih pasmina na svijetu, visine do 115 cm i težine do 250 kg. Ima je u svim bojama, od potpuno svijetle, preko smeđe, prugaste, crvene do crne boje s prugom preko leđa. Prepoznat ćemo je po kratkim, tankim i tamnim rogovima; srnećoj gubici i tamno pigmentiranoj vidljivoj sluznici; crnim papcima; crnoj stidnici; djelomice pigmentiranom vimenu, slabo izraženom a prekrivenom gustim grubim dlakama. U laktaciji daje od 1000 do 2000 litara mlijeka sa 4-6% masti. Meso je izuzetne kakvoće.

To je ekstezivna pasmina, uzgaja se na oskudnoj hrani zbog čega je idalna za uzgoj na škrtim kraškim terenima, otpornost je izrazita. Odlične je plodnosti, zabilježeno je da su pojedine buše dale i 25 teladi. Okot je lagan, telad mala od 15 do 20 kg, a sa četiri mjeseca postižu težinu 70 do 80 kg. Žive između 20 i 30 godina.

Treba istaknuti turističku atraktivnost stada buše u krajobrazu uz proizvodnju izvornih tradicijskih proizvoda poput mlijeka , mladog sira (škripavca), vrhnja, ličke base a posebno u nacionalnim parkovima i seoskim domaćinstvima koja se bave pružanjem turističkih i ugostiteljskih usluga.
Kao autohtona pasmina uključena je u nacionalni govedarski uzgojni program (2007.).

Prema službenim podacima HP-a objavljenim u godišnjem izvješću za 2011. godinu evidentirano je 33 bika, 308 krava i 222 grla ženskog podmlatka i spada u visoko ugroženu pasminu.

Galerija