ŽivotinjeB U Š A

Buša je jedna od najmanjih pasmina na svijetu, visine do 115 cm i težine do 250 kg.

više...
DALMATINSKI TOVARNI KONJ

Od davnina su na području mediteranske Hrvatske obitavali radni konji, koji su radi krševita terena...

više...
PRIMORSKO-DINARSKI MAGARAC

Primorsko-dinarski magarac najzastupljeniji je u Hrvatskoj....

više...
HRVATSKA ŠARENA KOZA

Hrvatska šarena koza najbrojnija je hrvatska autohtona pasmina koza. Uzgaja se ekstenzivno na krškim....

više...
DUBROVAČKA RUDA

Dubrovačka ruda je pasmina ovaca koja se uzgaja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao hrvatska..

više...
KOKOŠ HRVATICA

Kokoš hrvatica se kao izvorna pasmina tradicionalno uzgaja na tipično ekstenzivan način na malim..

više...

 

Apartmani Paskojević

Rezervirajte smještaj u našim apartmanima.

više...