Primorsko-dinarski magarac

 Primorsko-dinarski magarac

Primorsko-dinarski magarac najzastupljeniji je u Hrvatskoj, očuvan uglavnom u brdskim selima Dalmatinske zagore. Veličinom tjelesnog okvira spada u red najmanjih pasmina magaraca u svijetu. Čvrste je konstitucije, ima zimsku dugu dlaku koja je duga, gusta i čupava za razliku od ljetne koja je kratka. Boja je većinom pepeljasto siva i u manjoj mjeri tamno smeđa. Ima tamnu prugu duž lopatica i leđa ( križ ) i poprečne tamne pruge na nogama ( zebrice ). Kopito je malo ali tvrdo, prilagođeno krševitom terenu.

Magarac je sudjelovao u svakodnevnom životu kao radna životinja, u prvom redu kao tovarna životinja za prijenos hrane, vode i razne robe ali i čovjeka do željenog odredišta. Terete do 120 kg nosio je na udaljenosti veće od 6 km.

Magarac danas prije svega ima ekološku vrijednost zbog očuvanja biološke raznolikosti te ga možemo vidjeti kao lokalnu atrakciju i ponos dalmatinskog kraja.


Galerija